Urologia w misyjnym szpitalu

Urologia w misyjnym szpitalu*
Coconut syndrom
Pacjenci
ALA
HIV/AIDS w jaskini lwa
10 szylingów
 

Pod tym tytułem ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/3 (85) mój artykuł. Podczas wakacyjnego pobytu w  Bydgoszczy miałem okazję poznać Prof. Zbigniewa Wolskiego Kierownika Kliniki Urologicznej, prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego a jednocześnie Redaktora Naczelnego Przeglądu Urologicznego.

Nie mogę ukrywać, że jestem pod wrażeniem jego osobowości, przychylności dla mnie i moich planów. Pomimo niezliczonych obowiązków, tych wynikających z wymienionych powyżej funkcji jak i wielu innych znalazł dla mnie "chirurga z afrykańskiego buszu" czas aby pokazać mi nowoczesną klinikę, salę operacyjną wyposażoną w najnowsze urządzenia i wiele innych interesujących obiektów. Co więcej, Profesor udzielił mi niezwykle cennych porad jak można było by rozszerzyć leczenie urologiczne w moim szpitalu. Istnieje do pokonania wiele przeszkód - zdobycie kosztownego sprzętu, przynajmniej czasowa obecność doświadczonego urologa, który zdecydował by się na przyjazd, chociaż na krótki okres czasu do misyjnego szpitala położonego w zapadłej Afryce i rozpoczął operowanie co trudniejszych, zawczasu przygotowanych na okres jego wizyty pacjentów.
Pomimo wielu wątpliwości jakie ogarniały mnie kiedy rozpoczynałem tą akcję kontakt z Profesorem Wolskim natchnął mnie otuchą i zaczynam wierzyć, że są szanse na zrealizowanie projektu. Jestem mu za to wszystko niezmiernie wdzięczny.

Poniżej zamieszczam kopię artykułu jako że Przegląd Urologiczny trafia jedynie do dość ograniczonej liczby osób.